ביקור מנכ”ל ביטוח לאומי מאיר שפיגלר בעדי ירושלים

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו