Search
Close this search box.

ביקור סגן ראש עיריית ירושלים הרב אברהם בצלאל ב’עדי ירושלים’

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו