Search
Close this search box.

הרב פרופסור דניאל הרשקוביץ נציב שירות המדינה

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו