Help ADI Build the Future of Rehabilitation!

Help ADI Build the Future of Rehabilitation!

עזרו לנו לבנות את עתידו של השיקום בארץ ובעולם!
המרכז הרפואי לשיקום ע”ש הארווי וגלוריה קיילי בעדי נגב-נחלת ערן יגדיל באופן משמעותית את מספר מיטות האישפוז השיקומיות בישראל, יביא טיפול שיקומי איכותי לתושבי הדרום, ייצור דיור ומקומות עבודה בנגב, יניח תשתית להקמת קהילות משולבות ברחבי הארץ וישפר טיפול שיקומי ברחבי העולם באמצעות מחקר חדשני שמטרתו יישום מיידי של תוצאות מחקר.
בחודש יוני 2002, נפתחה המחלקה הראשונה של מרכז רפואי השיקום עם 36 במיטות אישפוז. בקרוב יפתח המחלקה השניה, כולל 36 מיטות נוספות.
עזרו לנו לשנות את פני השיקום בארץ ובעולם.

1 סכום תרומה
  • $ 180.00

  • $ 250.00

  • $ 360.00

  • $ 750.00

  • $ 1,000.00

לתרומה בביט לחץ כאן

Search

קמפיינים

עדי בוטיק

תיקון עולם

עדי בשבילכם

חפש