Search
Close this search box.
צמחי בית פורחים
Loading...

צמחי בית פורחים

13.0040.00

בית היוצר – עדי אופקים הינו מרכז תעסוקתי – שיקומי לאנשים עם קשת רחבה של מוגבלויות ומטרתו להקנות למשתקמים המועסקים בו אורך חיים יצרני והשתלבות בתהליך נורמליזציה חברתית ועצמאות כלכלית. הצמחים גדלים, מטופלים ונארזים על ידי עובדי עדי אופקים-בית היוצר