Search
Close this search box.

היחידה להתפתחות הילד

היחידה להתפתחות הילד מעניקה טיפולים בתחומי מקצועות הבריאות לילדים מהקהילה עם איחור התפתחותי במישורי השפה והתקשורת, המוטוריקה וההתפתחות הרגשית. הילדים מופנים ע”י מכוני התפתחות הילד של כל קופות החולים בירושלים. הצוות כולל קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק ופיזיותרפיסטיות. הטיפול ניתן בשפות שונות – עברית, אנגלית צרפתית ויידיש. הורי הילדים נוכחים בטיפולים, מעורבים ומודרכים לעבודה בבית.

היחידה אף מקיימת סדנאות והדרכות בנושאים מגוונים וחשובים. לאנשי צוות טיפולי וחינוכי ולהורים לילדים.