Search
Close this search box.

!תודה על תרומתך

תודה לך, ילדי עדי עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובעיות רפואיות מורכבות ימשיכו לקבל את הטיפול, התמיכה וההזדמנויות הדרושות להם בכדי להגיע לפוטנציאל הגדול ביותר שלהם ולחיות חיים באיכות גבוהה ומאושרת.
קבלת פטור מס לפי סעיף 46 תשלח בהקדם.